شوال المکرم

ایجاد در جمعه, 06 بهمن 1391 / تقویم شیعی
Tags: شوال, شوال المکرم
... ماند .کفار 3000 نفر بودند ، و 2000 نفر و 4000 نفر و5000 نفر هم گفته اند. تعداد کشته های کفار 22 یا 23 یا 28 نفر ، و تعداد شهدا 70 نفر بود.(3)در این روز دندان ... [ +++ ]